پروژه های شرکت ماهان

شرکت توسعه الکترونیک ماهان , پیشرو در حوزه ی امنیت الکترونیک و با بیش از 12 سال سابقه کار در بزرگترین و مهم ترین پروژه های ایران و مفتخر به همکاری با ارگان های دولتی شرکت های بزرگ نفتی و پتروشیمی و معتبرترین بانک های کشور

آزاد راه تهران شمال

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی تونل ها و پست های فاز اول آزاد راه تهران شمال
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت بر تونل های آزادراه به همراه نقشه زنده
 • نصب و راه اندازی کامل اتاق مانیتورینگ

شرکت فرودگاه ها

 • تأمین و نصب ایکس ری های فرودگاه های سراسر کشور
 • تأمین و نصب گیت های بازرسی فرودگاه های سراسر کشور
 • تأمین راکت های فلز یاب فرودگاهی

پتروشیمی جم

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی پتروشیمی جم
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی دوربین های ضد انفجار و مقاوم در شرایط سخت

ناجا

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی سرور های مانیتورینگ

بانک مرکزی ایران (شرکت انفورماتیک)

 •  راه اندازی دوربین های نظارتی
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی کامل اتاق مانیتورینگ

بانک انصار

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی ۳۰۰ شعبه
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی سرور های مانیتورینگ

بانک ایران زمین

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی 60 شعبه
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی سرور های مانیتورینگ

وزارت نیرو

 •  راه اندازی دوربین های نظارتی
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی کامل اتاق مانیتورینگ

شاپرک

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی سرور های مانیتورینگ

بانک ملی ایران

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی سرور های مانیتورینگ

پترو پارس

 • نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی
 • راه اندازی نرم افزار یکپارچه کنترل و نظارت
 • نصب و راه اندازی سرور های مانیتورینگ